Alkolås en räddare i nöden
Att inte köra med alkohol i kroppen är en självklarhet för det flesta. För den som inte klarar av att hantera bilkörning och alkohol finns nu ett alkolås - leverarat av Alkolås i Scandinavien AB.
Tekniken med alkolås har redan använts under ett tiotal år i Canada med mycket goda resultat. Alkolås i Scandinavien AB arbetar i första hand med de som åkt dit för rattfylla och har villkorat körkort.
Bengt Allo som är grundare till företaget har sysslat med alkolås sedan tolv år tillbaka. Verksamheten är på stark frammarsch och företag har verkligen fått upp ögonen för alkolås som produkt. Alkolåset har kommit starkt inom kommersiella fordon: som taxi, buss, åkeri, skolskjuts, kommun och landsting för att ta några exempel. Det finns två typer av kunder berättar Bengt Allo:
- Alla som vill ha kvalitetssäkra transporter installerar alkolås.
- Företag som redan sett problem installerar alkolås.
 
Idag finns ca 1200 stycken fordon installerade med alkolås. Företaget klarar av att installera i alla typer av fordon och har serviceverkstad i städer runt om i hela landet.
Alkolåset är en teknisk lösning som garanterar att föraren inte kör med alkohol i kroppen. Det  är kopplat till bilens tändningssystem och kontrollerar om det finns alkohol i förarens utandningsluft - då går inte bilen att starta. Under färden måste föraren med slumpmässiga intervaller lämna utandningsprover. Föraren har tre minuter på sig att lämna prov. Sker inte det, och föraren fortsätter köra bilen, tänds varningsblinkers och signalhornet ljuder. Bilen måste därefter till bilprovningen för kontroll inom fem dagar. I annat fall kan bilen inte startas efter dessa fem dagar.
 
Alkolåset är byggt och testat enligt världens strängaste krav, de s.k. Kanadensiska Alberta-kraven. De stämmer väl överens med den svenska verkligheten med dess väderklimat.
Alkolås i Scandinavien har ett nära samarbete med Svensk Bilprovning som sköter service och kontroller av de fordon som körs med villkorat körkort.
Alkolåset verkar vara här för att stanna: Vägverket börjar nu installera alkolås i alla deras fordon och det skall vara klart år 2004. Kommunerna börjar skriva in det som krav vid upphandlingar. Alkolås i Scandinavien AB arbetar i tre län idag men planer finns för att utöka verksamheten till hela landet under nästa höst.

Alkolås i Scandinavien AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 070-5561805
Fax: 08-7761890


Email:
mailbox@alkolas.se

Hemsida:
www.alkolas.se

Adress:
Alkolås i Scandinavien AB
Lärjungevägen 6
13669 Haninge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN